Muslimanska magija za ljubav

Magija je pratila čovečanstvo od davnina i jednostavno je nemoguće poreći njeno postojanje. Mnoge religije ne dozvoljavaju korišcenje magijskih rituala za postizanje svojih ciljeva, ali u Arapskom svijetu, Muslimanska religija je usko povezana sa magijom i molitve Qurana se cesto koriste u magijskim ritualima. Islamsko drustvo ima najbogatiju istoriju o upotrebi magije i koncepti kao što su muslimanska magija za ljubav i hodzini zapisi su najpoznatiji rituali ljubavne magije.

Priroda Muslimanske magije

Treba napomenuti da je muslimanska magija posebna vrsta rituala, koja koristi mnoge sile različite prirode. Druge magije nemaju mnogo zajedničkog sa Arapskom magijom i između rituala muslimana i Slavena, postoji razlika jer ovi i drugi često koriste moć biljaka i kamenja dok se Muslimanska magija u sprovodjenju rituala, bazira na surama iz Kur’ana.

Osim tajnih Islamskih knjiga koje sadrze mnoge tajne magije, Kur’an takodje sadrži mnogo molitvi koje se u ritualima koriste za sreću i zaštitu i ljubav. Stoga muslimani slobodno primjenjuju i sure svijete knjige, pozivajući u pomoć Allaha.

Zanimljivo je da se muslimanska snažna magija moze praktikovati svima, kao i onima koji nisu Islamske religije. Ritual pocinje čitanjem sura i obraćanjem Allahu ka dlanovima okrenutim na gore.

Pojava Muslimanske magije

Ono što je interesantno, nije samo odnos prema magiji kod Arapa, nego i priča o nastanku magije kod muslimana. Prema Kur’anu, magija je nacin “trazenja necega” od Allaha i Meleci, Andjeli koje je Allah poslao, naučili su ljude svim ritualima.

U svetim Islamskim knjigama piše da je Allah poslao anđele da nauce ljude mnogocemu, ali anđeli nisu imali priliku podučavati svakoga ko je želio ovo tajno znanje. Kod Muslimana, magija ne zamjenjuje religiju već samo dopunjuje vjerovanje u Svevišnjeg i doprinosi rezultatu u najkraćem mogućem roku. Ako se magija radi za dobre svrhe i ne odaju se tajne sprovodjenja rituala, onda Allah pomaze u sotvarenju cilja.

Bijela i crna magija među muslimanima

Muslimanska magija se djeli na crnu i bjelu. Na primjer, muslimanska crna magija se sastoji od rituala koji su dizajnirani da donesu drugoj osobi i radi se iz osvijete. Muslimanska bjela magija je ljubavna magija i ona je najpoznati magija na svijetu koja se upotrebljava u svim zemljama. Ova vrsta magije je najstarija i za takve rituale se prizivaju najsnaznije ljubavne sile.

Klasifikacija Muslimanske magije

Muslimanska magija je podijeljena u nekoliko kategorija, a njihova klasifikacija je zasnovana na silama koje se koriste u ritualima. Najčešći i najpoznatiji su sljedeći tipovi magijskih efekata:

  • Kuvva manna-ashi daahili

Magičar koji se okrene ovoj vrsti komunikacije sa višim silama ima veliku prirodnu moć. U njemu je od rođenja, i magičar sam određuje vektor njegove primjene. Ne treba mu pomoć čarolija, amajlija i artefakata. Svaki uticaj se zasniva isključivo na moći magičara i takvih ljudi je vrlo malo i oni uživaju veliko poštovanje među Arapskim svijetom.

  • Kuvva Tolsman Haaridi

Ova magija je dostupna apsolutno svim muslimanima. Sile koje se koriste u obredima dolaze na poziv svake osobe kroz amajlije i odredjenje molitve. Svako može uz njihovu pomoć riješiti svoje probleme i spriječiti štetu.

Magija Kur’ana

Muslimanski magicari imaju listu sura i ajeta koje se slažu posebnim redom u talismane ili amajlije ili zapise, a u slučaju oštećenja koriste se u složenom ritualu, gdje se čitaju jedna po jedna.

Osim toga, postoje sihirbazi koji su zloupotrebljavaju magijske moći Kur’ana i da bi radili osvjetnicke rituale.

Za Arape, Muslimane, magija je sveto znanje, čija se priroda mora proučavati godinama. Većina obreda pripada predislamskom dobu, očuvani su stoljećima sa malo ili nimalo promjena. Više od polovine njih pomaže privlačenju sreće, bogatstva i ljubavi.

Hodzini zapisi

Arapski magovi uveliko koriste različite talismane i zapise u svojim praksama. Imaju različite klasifikacije i koriste se u gotovo svim životnim situacijama. Od velike važnosti je Pergament od kojeg je napravljen zapis. Hodzin zapis, osim pergamenta, uključuje i upisivanje molitvi na Pergamentu, korištenjem odredjenog mastila. Koristi se i Safrana, ali punu listu sastojaka kao i kolicinu, znaju samo prakticari Muslimankse magije. Najpoznatiji zapis je hodzin zapis za ljubav kao i hodzin zapis za vracanje voljene osobe

Muslimanska magija je nadvladala sva ocekivanja i prešla dug put tokom vijekova kako bi napredovala u modernom svijetu s udvostručenom snagom.

One Reply to “Muslimanska magija za ljubav”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: